Din väg till hälsa på alla plan

Chakramassage bygger på flertusenårig kunskap om att kroppen har flera olika chakrasystem. Sju huvudchakran ( kronchakrat, pannchakrat, halschakrat, hjärtchakrat, solarplexus, sexualchakrat och baschakrat) och dessutom en mängd andra chakran som ligger överallt i tre olika lager. Genom dessa går den energi som styr hela kroppen.

Chakra betyder hjul eller roterande solar. De är subtila energicentra vilka står i direkt förbindelse med nervsystemet samt kroppens organ och körtlar. Chakrasystemet upprätthåller och vitaliserar hela den fysiska kroppen och även vårt astrala och mentala fält. Massagen gör det möjligt för enheten "kropp och själ" att läka sig själv. Vissa åkommor kan direkt behandlas ex. för stärk eller utebliven mensblödning, spänningshuvudvärk och migrän. Balanseringen i chakrana gör dessutom att kroppens eget immunförsvar på sikt kommer förbättras. Kroppen kan påbörja en självläkningsprocess allt eftersom den ursprungliga livskraften stimuleras. Chakramassage är en kraftfull och djupgående massage som verkar på sikt.


Jag utför olika massager/behandlingar inom detta:


Chakraflödesmassage/Djupmassage:

Djupmassagen drar upp det som ligger i vägen. Vitaliserar inre organ, funktionen blir starkare i organen. Samt balanserar utåt, funktioner stärks i kroppen ex. relationer, klarare som person, kontakt med ditt inre jag. Människor omkring oss kan börja undra vad som hänt, vi ser annorlunda ut på ett sätt som ibland är svårt att sätta ord på.


Avstrykningsmassage/lättmassage:

Lättmassagen tar bort det som ligger i vägen och öppnar upp hjärtat. Luckrar upp rollpaketet, känslor och tankar. 


Eterkroppsmassage/astralmassage:

Vid låsta känslor ligger energin blockerad i astrallagret. Massagens syfte är att frigöra energin och komma i kontakt med känslorna. Aktiverar solar plexus, det chakra som har med känslor att göra. Massagen är bra vid ansträngning, stress, oro och ångest. Den lugnar ner känslorna och mjukar upp ryggen, vilket ger en bättre balans. Balanserar tankar, känslor med mig själv och andra och andevärlden. Man tar bort beteenden och låsningar. Bra vid medberoende.


På grund av sin kraftfulla effekt ska den inte ges till gravida eller kvinnor som har menstruation (just då). Massagen är inte heller lämplig för personer med struma eller epilepsi.