Din väg till hälsa på alla plan

Access Bars är en skön och avslappnande energibehandling som hjälper dig att rensa bland tankar, känslor och sinnesstämningar. Dina mönster, de ställen där du går på autopilot och det som begränsar dig i ditt liv, släpper taget om dig och öppnar helt enkelt upp för nya möjligheter i ditt liv. Behandlingen hjälper dig att slappna av kroppsligt, mentalt och psykiskt och att släppa på oro och stress. När dina tankar saktar ner och inte påverkar dig på samma sätt längre ger det dig ett ökat utrymme för livsglädje och en frihet att agera istället för att reagera.

När dina bars (32 punkter på huvudet) aktiveras så ger du dina celler en möjlighet att återgå till sitt normala klotformade utseende. Det gör att din kropp får en återhämtning på cellnivå och startar en läkningsprocess.


Barn (även vuxna) som får bars ökar det inre lugnet, höjer självkänslan och inlärningsförmågan. De öppnar upp för sin egen kreativitet, vilket underlättar skolgången. Både barn och vuxna med ex. ADHD kan uppleva ett ökat lugn. 


- mycket effektiv mot huvudvärk och migrän. 

- används också vid stress, utmattning och kronisk värk.

- energiflödet i kroppen ökar

- tankebruset tystnar, oro och stress minskar

- djupare sömn

- förbättrade relationer

- lättare att göra val

- spänningar i kropp och medvetande lättar

- förbättrad kommunikation

- självkänslan och kroppskännedomen ökar

- medvetenheten ökar

- du blir mer av dig själv och skapande av ditt eget liv

-rensar det som är i behov av rensning

- kreativiteten och handling ökar